Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ "Ιδρύματος για το παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»"» με Κωδικό ΟΠΣ 6003830 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003830
Δικαιούχος
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
Προϋπολογισμός
2.037.000 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
11. MIS_6003830 Απόφαση Ένταξης_6Ι9Θ7Λ7-ΓΦ4.pdf (353.83 KB) 353.83 KB