Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ “ ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003857 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003857
Δικαιούχος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ
Προϋπολογισμός
1.184.000 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
14. MIS_6003857 Απόφαση Ένταξης_9ΥΣ67Λ7-ΒΩ6.pdf (352.53 KB) 352.53 KB