Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Επικαιροποίηση Στοιχείων Εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής 01/2021
Σε συνέχεια: α) των άρθρων 10 και 11 της με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β’/2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων ...
Σε συνέχεια: α) των άρθρων 10 και 11 της με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β’/2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την...
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Επικαιροποίηση Στοιχείων Εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής
Αξιότιμες Κυρίες / Αξιότιμοι Κύριοι, Σε συνέχεια: α) των άρθρων 10 και 11 της με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β’/2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες ...
Αξιότιμες Κυρίες / Αξιότιμοι Κύριοι, Σε συνέχεια: α) των άρθρων 10 και 11 της με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β’/2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και...
Εγγραφή στο Εξωτερικοί Συνεργάτες