Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης των προτάσεων προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://ris.innovationattica.gr/el/epiheirimatiki-anakalypsi-periodoy-2021-2027 τις προτάσεις προτεραιοτήτων των Θεματικών Τομέων της Στρατηγικής, όπως προέκυψαν από τις εργασίες των Συμβουλευτικών Ομάδων της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.
Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα οριστικοποιηθούν οι προτάσεις και οι προτεραιότητες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, οι οποίες θα οδηγήσουν σε σχετικές προσκλήσεις δράσεων από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», ως προς τους παρακάτω Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την Έξυπνη Εξειδίκευση:
1.1. Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών, και 
1.3. Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δημόσιας Διαβούλευσης θα παραμείνει ανοικτή για τα σχόλια και τις προτάσεις σας, μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2023.