Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ATT003: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ATT003
Έκδοση
Προϋπολογισμός
32.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
2. Μια Ευρώπη πιο Πράσινη και πιο Ανθεκτική
Προτεραιότητα
2Α. Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία
Ειδικός στόχος
RSO2.1.
Πληροφορίες

Υποβολή Προτάσεων από 27/02/2023 έως 30/04/2023

Η πρόσκληση αφορά στο τμηματοποιημένο έργο της ΠΠ2014-2020 με κωδικό έργου 5074701.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ, τηλέφωνο: 2131501511, e-mail: [email protected]

 

Σχετικά αρχεία