Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ010: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ010
Έκδοση
Προϋπολογισμός
6.700.000,00.€
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
RSO4.2.
Πληροφορίες

Υποβολή Προτάσεων από 12/04/2023 έως 31/05/2023

Η πρόσκληση αφορά τη πράξη "Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής»" της ΠΠ 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ 5041467, η οποία  έχει υποβληθεί και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Αττική 2014-2020 και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ2021-2027.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος είναι ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, τηλέφωνο: 2131501525, e-mail: [email protected]

Σχετικά αρχεία