Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ATT013: «Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ) – Τμήμα 2ης ΥΠΕ σε Νησιά της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ανάπτυξης συνθηκών ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ATT013
Έκδοση
Προϋπολογισμός
1.400.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
1. Μια Ευρώπη πιο Έξυπνη και πιο Ανταγωνιστική
Προτεραιότητα
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας
Ειδικός στόχος
RSO1.2.
Σχετικά αρχεία