Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ATT014: Αποπεράτωση και Εκσυγχρονισμός των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Ωδείου Αθηνών

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ATT014
Έκδοση
Προϋπολογισμός
6.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
RSO4.6.
Πληροφορίες

Υποβολή Προτάσεων από 10/04/2023 έως 31/05/2023

Η πρόσκληση αφορά το τμηματοποιημένο έργο της ΠΠ 2014-2020 με κωδικό 5003652, το οποίο είναι σε εξέλιξη.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ, τηλέφωνο: 2131501511, e-mail: [email protected]

Σχετικά αρχεία