Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ015: Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ015
Έκδοση
Προϋπολογισμός
2.800.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
RSO4.6.
Πληροφορίες

Υποβολή Προτάσεων από 10/04/2023 έως 30/06/2023

Η πρόσκληση αφορά στη πράξη με κωδικό 5010839 που έχει υποβληθεί και έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση και Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας Περιφέρειας Αττικής» της ΠΠ2014-2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ062) και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ2021-2027.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ, τηλέφωνο: 2131501511, e-mail: [email protected]

Σχετικά αρχεία