Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ017: Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ017
Έκδοση
Προϋπολογισμός
7.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
1. Μια Ευρώπη πιο Έξυπνη και πιο Ανταγωνιστική
Προτεραιότητα
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας
Ειδικός στόχος
RSO1.1.
Πληροφορίες

Υποβολή Προτάσεων από 02/06/2023 έως 20/12/2023

Η πρόσκληση αφορά σε πράξεις που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης δράσης της ΠΠ2014-2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ100) και πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ2021-2027.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ και κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, τηλέφωνο: 2131501511, 2131501538, e-mail: [email protected][email protected]

 

Σχετικά αρχεία