Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΑΤΤ017 (2021-2027): Τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο « Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής»

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ017
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Έκδοση
Προϋπολογισμός
7.000.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά σε πράξεις που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης δράσης της ΠΠ2014-2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ100) και πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ2021-2027.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ και κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, τηλέφωνο: 2131501511, 2131501538, e-mail: [email protected]; [email protected] 

 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Πρόσκληση αττ017_V.2.0_ΑΠ2806_08.09.2023_ΡΔΝ47Λ7-7ΨΣ.pdf (1.31 MB) 1.31 MB
ΥΛΙΚΟ αττ017.zip (5.95 MB) 5.95 MB