Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ATT017- «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής»

Κατάσταση
Ενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ATT017
Έκδοση
Προϋπολογισμός
7.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
1. Μια Ευρώπη πιο Έξυπνη και πιο Ανταγωνιστική
Προτεραιότητα
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας
Ειδικός στόχος
RSO1.1.
Πληροφορίες

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ, τηλέφωνο:2131501511, e-mail: [email protected]