Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ATT033 (2021-2027): Ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένου συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) ανάδειξης της Περιφέρειας Αττικής ως τουριστικό προορισμό

Κωδικός πρόσκλησης
ATT033
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Έκδοση
Προϋπολογισμός
1.500.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Υποβολή Προτάσεων από 19/02/2024 έως 28/06/2024

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ και κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, τηλέφωνο: 2131501511, 2131501538, e-mail: [email protected][email protected]

 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ αττ033_ΑΠ371_12022024_ΨΛΕ47Λ7-8ΒΚ.pdf (597.54 KB) 597.54 KB
Συνημμένα αττ033.zip (8.62 MB) 8.62 MB