Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΑΤΤ040 (2021-2027):Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης και παρακολούθησης της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 και προώθηση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ040
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Έκδοση
Προϋπολογισμός
5.000.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ και κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, τηλέφωνο: 2131501511, 2131501538, e-mail: [email protected][email protected] 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Πρόσκληση αττ040_ΚΕΚΠΑ_AP2821_12092023_6ΗΥΜ7Λ7-865.pdf (1.28 MB) 1.28 MB
Συνημμένα αττ040.zip (6.77 MB) 6.77 MB