Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ATT041 - Προμήθεια Βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων λειτουργικών μονάδων εργαστηρίων ΚΕΔΥ

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ041
Έκδοση
Προϋπολογισμός
7.400.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
RSO4.5.
Πληροφορίες

Υποβολή Προτάσεων από 29/09/2023 έως 20/02/2023

Η πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση της Β Φάσης του τμηματοποιημένου έργου της ΠΠ 2014-2020 με κωδικό 5076403.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ και κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, τηλέφωνο: 2131501511, 2131501538, e-mail: [email protected][email protected]