Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ059: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Σχολικά Κτίρια»

Κατάσταση
Ενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ059
Έκδοση
Προϋπολογισμός
20.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
2. Μια Ευρώπη πιο Πράσινη και πιο Ανθεκτική
Προτεραιότητα
2Α. Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία
Ειδικός στόχος
RSO2.1.
Πληροφορίες

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος/α/οι είναι ο/η κ. /οι κ.κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, τηλέφωνο: 2131501525, e-mail: [email protected]

Σχετικά αρχεία