Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ068-«Συνέχιση λειτουργίας δράσεων/δομών για την ανάπτυξη υπηρεσιών αντιμετώπισης της εξάρτησης (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, κλπ)»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ068
Έκδοση
Προϋπολογισμός
4.000.000,00€
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Β. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υπηρεσιών
Ειδικός στόχος
ESO4.11.
Πληροφορίες

Δέσποινα Κοσμά 

Σχετικά αρχεία