Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ071- «Προμήθεια και Εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής αερίου Ο2 στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κυθήρων»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ071
Έκδοση
Προϋπολογισμός
245.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
RSO4.5.