Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ072- «Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Τμηματοποιημένες Πράξεις»

Κατάσταση
Ενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ072
Έκδοση
Προϋπολογισμός
2.500.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
RSO4.2.