Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ATT056 - «Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Συνέχιση Λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ»

Κατάσταση
Ενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ATT056
Έκδοση
Προϋπολογισμός
18.055.774,80 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Β. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υπηρεσιών
Ειδικός στόχος
ESO4.11.
Πληροφορίες

 Β. Αμέντα – Α. Σπηλιώτης