Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Με την με αρ. πρωτ. 1971/15.06.2023 (ΑΔΑ: 67Α57Λ7-ΤΗ5) εκδόθηκε η πρόσκληση προς τις Χωρικές Αρχές υπεύθυνες για την υλοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Αττική την περίοδο 2014-2020 για την κατάθεση επικαιροποιημένων προτάσεων ΣΒΑΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.

Η πρόσκληση αφορά τις:

  • «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό, την Καινοτομία», από την Αστική Αρχή του Δήμου Αθηναίων και της ΕΑΤΑ Α.Ε., με επικεφαλής το Δήμο Αθηναίων
  • «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», από την Αστική Αρχή Δήμος Πειραιά-ΚΟ.Δ.Ε.Π-Ο.Π.Α.Ν, με επικεφαλής το Δήμο Πειραιά
  • «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ», από την Αστική Αρχή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
  • «Η Μουσική και η Ιστορία των Δρόμων», από την Αστική Αρχή του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής, με επικεφαλής το Δήμο Καλλιθέας

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επικαιροποιημένων προτάσεων ΣΒΑΑ ορίζεται η 31 Ιουλίου 2023.

Η υποβολή του Φακέλου της πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα γίνει αποκλειστικά μέσα από ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς υποβολή από τη Δευτέρα 26/06/2023.

Πληροφορίες για την πρόσβαση και τη χρήση της πλατφόρμας θα αναρτηθούν πριν τη παραπάνω ημερομηνία στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «Αττική» (https://www.pepattikis.gr/)

Σχετικά αρχεία