Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ067-«Συνέχιση λειτουργίας δράσεων ενίσχυσης υπηρεσιών ψυχικής υγείας»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ067
Έκδοση
Προϋπολογισμός
250.000,00€
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Β. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υπηρεσιών
Ειδικός στόχος
ESO4.11.
Πληροφορίες

Δέσποινα Κοσμά