Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναρτήσεις ιστοσελίδας

Προβολή 1 - 30 από 2171
ΑΑ Τίτλος Συντάχθηκε
1 Επικαιροποιημένες οδηγίες για Εγγραφή Νέου Χρήστη ΟΠΣ 2021-2027 & 2014-2020 16/01/2023
2 Εγγραφή στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021 - 2027 Υφιστάμενου Χρήστη ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020) 28/12/2022
3 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Ηρακλείου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001370 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 28/09/2023
4 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Ασπροπύργου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001436 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 28/09/2023
5 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Νέας Σμύρνης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001369 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 28/09/2023
6 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Ηλιουπόλεως» με Κωδικό ΟΠΣ 6001363 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 28/09/2023
7 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Σαρωνικού» με Κωδικό ΟΠΣ 6001458 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 28/09/2023
8 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Παπάγου - Χολαργού» με Κωδικό ΟΠΣ 6001361 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 28/09/2023
9 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Φυλής» με Κωδικό ΟΠΣ 6001360 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021- 2027» 28/09/2023
10 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Χαλανδρίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6000809 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 28/09/2023
11 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Κορυδαλλού» με Κωδικό ΟΠΣ 6000808 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 28/09/2023
12 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Κερατσινίου - Δραπετσώνας» με Κωδικό ΟΠΣ 6000802 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 28/09/2023
13 ATT041 - Προμήθεια Βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων λειτουργικών μονάδων εργαστηρίων ΚΕΔΥ 25/09/2023
14 ATT035 - Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής 25/09/2023
15 ATT043 - Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής 20/09/2023
16 ATT015 - Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως – Τροποποίηση/Παράταση προθεσμίας 19/09/2023
17 ΑΤΤ025 - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΚΗΦΗ 18/09/2023
18 ΑΤΤ038 - Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο 18/09/2023
19 ΑΤΤ004 - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ 18/09/2023
20 ΑΤΤ024 - Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας 18/09/2023
21 ΑΤΤ037 - Συνέχιση Λειτουργίας Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας: Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) 18/09/2023
22 ΑΤΤ036 - Συνέχιση Λειτουργίας Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας: Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης από ΟΤΑ Α΄ Βαθμού 18/09/2023
23 ATT023 - Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο 18/09/2023
24 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Λυκοβρυσης - Πεύκης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001364 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 15/09/2023
25 ATT019 (2021-2027) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ «Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 15/09/2023
26 ΑΤΤ040 (2021-2027):Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης και παρακολούθησης της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 και προώθηση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης 13/09/2023
27 Ενημέρωση σχετικά με τη Δυνατότητα παράτασης ισχύος των συμβάσεων του προσωπικού στις συνεχιζόμενες Κοινωνικές Δομές του Π.Π. “Αττική” 2021 – 2027 13/09/2023
28 Ένταξη της Πράξης «8ο Γυμνάσιο Ιλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001863 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 12/09/2023
29 Ένταξη της Πράξης «4ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο & 4ο 12/θέσιο Δημ Σχολείο Ασπροπύργου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001861 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 12/09/2023
30 Ένταξη της Πράξης «Δημοτικό Σχολείο και 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001860 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 12/09/2023