Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναρτήσεις ιστοσελίδας

Προβολή 1 - 30 από 2290
ΑΑ Τίτλος Συντάχθηκε
1 Εγγραφή ΝΕΟΥ Χρήστη ΟΠΣ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021-2027 & 2014-2020 16/01/2023
2 Εγγραφή στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021 - 2027 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χρήστη ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020) 28/12/2022
3 Προβλήματα στην εμφάνιση Πλακιδίων & Δελτίων στο ΟΠΣ 01/06/2021
4 ΑΤΤ060 (2021-2027) «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός Μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας» 01/03/2024
5 ΑΤΤ059 (2021-2027) «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Σχολικά Κτίρια» 01/03/2024
6 ATT061 (2021-2027): Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών στο Δήμο Πειραιά 29/02/2024
7 Ένταξη της Πράξης «Νέες Δεξιότητες Εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 6004268 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 27/02/2024
8 Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΑΚΗΑ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002592 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 27/02/2024
9 Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002499 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 23/02/2024
10 Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002577 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 23/02/2024
11 Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002430 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 23/02/2024
12 Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002411 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 23/02/2024
13 Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ για την υποστήριξη της περιφερειακής καινοτομίας στον τομέα της ανάπτυξης φαρμάκων και διαγνωστικών εργαλείων» με Κωδικό ΟΠΣ 6004752 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 23/02/2024
14 Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002453 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 23/02/2024
15 Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002502 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 23/02/2024
16 Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002714 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 23/02/2024
17 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 19/02/2024 20/02/2024
18 Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Ασθενοφόρων & Κινητών Μονάδων ΕΚΑΒ στην Αττική, Β φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6006856 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 15/02/2024
19 Ένταξη της Πράξης «Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001322 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 15/02/2024
20 Ένταξη της Πράξης «Έρευνα και καινοτομία αιχμής στο υδάτινο περιβάλλον για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της Γαλάζιας Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6004913 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 15/02/2024
21 Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων λειτουργικών μονάδων εργαστηρίων ΚΕΔΥ - Β' Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6006324 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 15/02/2024
22 ΑΤΤ032 (2021-2027): Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής (DMO) 15/02/2024
23 ATT058 (2021-2027): Τεχνική Βοήθεια στην Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. για την υποστήριξη των ΟΤΑ 15/02/2024
24 ATT033 (2021-2027): Ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένου συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) ανάδειξης της Περιφέρειας Αττικής ως τουριστικό προορισμό 12/02/2024
25 Ένταξη της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 6002467 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 08/02/2024
26 Ένταξη της Πράξης «3ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6002551 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 08/02/2024
27 Ένταξη της Πράξης «Ανέγερση 5ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής» με Κωδικό ΟΠΣ 6002548 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 08/02/2024
28 Ένταξη της Πράξης «3ο 9/θέσιο Γυμνάσιο Αρτέμιδας Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος» με Κωδικό ΟΠΣ 6002552 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 08/02/2024
29 Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ "Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Ο Καλός Σαμαρείτης»"» με Κωδικό ΟΠΣ 6003505 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 08/02/2024
30 Ένταξη της Πράξης «Eνίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής - EBEA» με Κωδικό ΟΠΣ 6004202 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 08/02/2024