Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναρτήσεις | Διαγωνισμοί + Εξωτερικοί Συνεργάτες

Προβολή 1 - 12 από 12
ΑΑ Τίτλος Συντάχθηκε
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας κατασκευής ανισόπεδων διαβάσεων πεζών στους οδικούς άξονες του Λεκανοπέδιου Αττικής» (MIS: 5000415 YE58), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά 01/12/2023
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου ως «Σύμβουλος επιχειρηματικότητας νέας ΠΠ 2021-2027» (MIS: 5000415 YE46), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής). 22/03/2023
3 Επικαιροποίηση Στοιχείων Εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής 01/2021 12/01/2021
4 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16/03/2020
5 Επικαιροποίηση Στοιχείων Εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής 15/01/2019
6 Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της με αρ.πρωτ. Οικ.2214/03-07-2017 Απόφασης για συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 10/04/2018
7 Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της με αρ.πρωτ. Οικ.361/10-02-2016 Απόφασης για συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής (2014-2020) 04/07/2017
8 Συμπληρωματικά στοιχεία για την εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής 30/06/2017
9 «Επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής» 23/06/2017
10 «Επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής» 23/06/2017
11 Συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής 10/02/2016
12 Συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής 10/02/2016