Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή 1 - 30 από 264
Συμπληρώστε μία λέξη ή φράση κλειδί.
Επιλέξτε ημερομηνία σύνσταξης, από
Επιλέξτε ημερομηνία σύνσταξης, έως
Επιλέξτε μία κατηγορία από την λίστα.
ΑΑ Τίτλος Συντάχθηκε
1 Επικαιροποιημένες οδηγίες για Εγγραφή Νέου Χρήστη ΟΠΣ 2021-2027 & 2014-2020 16/01/2023
2 Εγγραφή στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021 - 2027 Υφιστάμενου Χρήστη ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020) 28/12/2022
3 Πληρωμές του προγράμματος "Ενίσχυση επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τον Covid-19" 05/01/2022
4 Έκτακτη διαδικασία πληρωμών ΠΔΕ για τον Ιανουάριο 2022 13/12/2021
5 ΑΤΤ145 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων 26/05/2023
6 ΑΤΤ145 Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων 23/05/2023
7 Ενημέρωση Καρτέλας Φορέα 15/05/2023
8 Μεταφορά Έργων ΕΣΠΑ του Προγράμματος «Αττική» στην νέα ΠΠ 2021-2027 (χρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ) 15/05/2023
9 Παράταση ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου πράξεων που υλοποιούνται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 12/05/2023
10 Αναστολή Δράσεων Επικοινωνίας εν όψει των βουλευτικών εκλογών 08/05/2023
11 Διαγωνισμός Regiostars 2023 25/04/2023
12 ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 13/04/2023
13 Κατάλογος Ενταγμένων Πράξεων 03/04/2023 05/04/2023
14 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΟΠΣ 2021-2027 29/03/2023
15 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ κλπ ΠΡΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 23/03/2023
16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου ως «Σύμβουλος επιχειρηματικότητας νέας ΠΠ 2021-2027» (MIS: 5000415 YE46), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής). 22/03/2023
17 Προγραμματισμός Προσκλήσεων για την Yποβολή Προτάσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 21/03/2023
18 Ολοκλήρωση Πράξεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 09/03/2023
19 Εγγραφή στο Newletter της ιστοσελίδας μας 02/03/2023
20 Συμβάσεις Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 20/01/2023
21 Τροποποιήσεις Απόφασης ένταξης και απόφασης απόρριψης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο ΕΠ Αττική 2014-2020 15/12/2022
22 8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-18 01/12/2022
23 Απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-2018 01/12/2022
24 Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-20 01/12/2022
25 ΑΤΤ145 F.A.Q. για την Πρόσκληση ΑΤΤ145 (22/11/2022) 22/11/2022
26 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 47 «Σύμβουλος εξειδίκευσης ΟΧΕ νέας ΠΠ 2021-2027» (MIS: 5000415 YE47), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής). 31/10/2022
27 ΑΤΤ145 F.A.Q. για την Πρόσκληση ΑΤΤ145 (25/10/2022) 25/10/2022
28 ΑΤΤ145 F.A.Q. για την Πρόσκληση ΑΤΤ145 (18/10/2022) 24/10/2022
29 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2021-2027 11/10/2022
30 F.A.Q. για την πρόσκληση ΑΤΤ144 07/10/2022