Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή 1 - 30 από 249
Συμπληρώστε μία λέξη ή φράση κλειδί.
Επιλέξτε ημερομηνία σύνσταξης, από
Επιλέξτε ημερομηνία σύνσταξης, έως
Επιλέξτε μία κατηγορία από την λίστα.
ΑΑ Τίτλος Συντάχθηκε
1 Επικαιροποιημένες οδηγίες για Εγγραφή Νέου Χρήστη ΟΠΣ 2021-2027 & 2014-2020 16/01/2023
2 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021 - 2027 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020) 28/12/2022
3 Πληρωμές του προγράμματος "Ενίσχυση επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τον Covid-19" 05/01/2022
4 Έκτακτη διαδικασία πληρωμών ΠΔΕ για τον Ιανουάριο 2022 13/12/2021
5 Συμβάσεις Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 20/01/2023
6 Τροποποιήσεις Απόφασης ένταξης και απόφασης απόρριψης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο ΕΠ Αττική 2014-2020 15/12/2022
7 8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-18 01/12/2022
8 Απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-2018 01/12/2022
9 Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-20 01/12/2022
10 ΑΤΤ145 F.A.Q. για την Πρόσκληση ΑΤΤ145 (22/11/2022) 22/11/2022
11 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 47 «Σύμβουλος εξειδίκευσης ΟΧΕ νέας ΠΠ 2021-2027» (MIS: 5000415 YE47), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής). 31/10/2022
12 ΑΤΤ145 F.A.Q. για την Πρόσκληση ΑΤΤ145 (25/10/2022) 25/10/2022
13 ΑΤΤ145 F.A.Q. για την Πρόσκληση ΑΤΤ145 (18/10/2022) 24/10/2022
14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2021-2027 11/10/2022
15 F.A.Q. για την πρόσκληση ΑΤΤ144 07/10/2022
16 Λήξη συνθηματικού πρόσβασης (password) - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 30/09/2022
17 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 41 «Σύμβουλος κλεισίματος δράσεων ΕΤΠΑ 2014-2020» (MIS: 5000415 YE41), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής). 28/09/2022
18 ΑΤΤ145 F.A.Q. για την Πρόσκληση ΑΤΤ145 (19/09/2022) 19/09/2022
19 Έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 08/09/2022
20 F.A.Q. για την πρόσκληση ΑΤΤ144 05/09/2022
21 Πίνακας απορριφθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-2018» 03/09/2022
22 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 05/08/2022
23 ΑΤΤ144 F.A.Q. για την πρόσκληση ΑΤΤ144 06/07/2022
24 ΑΤΤ145 F.A.Q. για την πρόσκληση ΑΤΤ145 06/07/2022
25 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 31/05/2022
26 Περιβαλλοντική Έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027 10/05/2022
27 Europe in My Region - Περιφέρεια Αττικής 29/03/2022
28 Ενημέρωση για την πρωτοβουλία της Ε.Ε. “New European Bauhaus” 24/03/2022
29 Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 25/02/2022
30 Κατάλογος Ενταγμένων Πράξεων 15/02/2022 16/02/2022