Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις & Εντάξεις ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Προβολή 1 - 30 από 1298
ΑΑ Τίτλος Συντάχθηκε
1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Ομβρίων Υδάτων στην Περιφέρεια Αττικής για την Προετοιμασία Έργων στην ΠΠ 2021-2027» 28/12/2021
2 10η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» 27/12/2021
3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενεργειακή Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών κτιρίων αρμοδιότητας ΚτΥπ Α.Ε.» 24/12/2021
4 3η τροποποίηση της πρόσκλησης με Κωδικό ΑΤΤ131 (Εκπόνηση Μελετών Υποδομών Παιδείας) 13/12/2021
5 Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» 29/11/2021
6 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» 19/11/2021
7 2η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» 28/10/2021
8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ «Αττική» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αναβάθμιση του εθνικού κόμβου υπολογισμού υψηλών επιδόσεων ARIS (hpc.grnet.gr) – Α΄ φάση» 21/10/2021
9 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» 18/10/2021
10 2η τροποποίηση της πρόσκλησης με Κωδικό ΑΤΤ131 “Εκπόνηση Μελετών Υποδομών Παιδείας” 01/10/2021
11 1η τροποποίηση της πρόσκλησης με Κωδικό ΑΤΤ133 “Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής” 01/10/2021
12 7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» 30/09/2021
13 1η τροποποίηση της πρόσκλησης ΑΤΤ140 29/09/2021
14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤΤ141 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 12) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΠ 2021-2027» 15/09/2021
15 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 03/08/2021
16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤΤ140 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ» – ΑΤΤ140 28/07/2021
17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤΤ139 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ «Αττική» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 (ΑμεΑ, κ.λπ.)» – ΑΤΤ139 22/07/2021
18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤΤ138 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ «Αττική» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022» – ΑΤΤ138 22/07/2021
19 2η τροποποίηση της πρόσκλησης με Κωδικό ΑΤΤ134 – “Ευφυές Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων” 30/06/2021
20 Απόφαση ένταξης επιπλέον 5.017 επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» 14/06/2021
21 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ATT136 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ [9] ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MINI BUS» – ΑΤΤ136 07/06/2021
22 Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5052105 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 01/06/2021
23 1η τροποποίηση Πρόσκλησης με Κωδικό ΑΤΤ134 “Ευφυές Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων” 19/05/2021
24 1η Τροποποίηση ΑΤΤ131 «Εκπόνηση Μελετών Υποδομών Παιδείας» 18/05/2021
25 Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» με Κωδικό ΟΠΣ 4588 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 18/05/2021
26 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» 06/05/2021
27 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤΤ133 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ «Αττική» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 02 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής» 22/04/2021
28 Τροποποίηση της Πράξης « ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΦΑΣΗ Α'» με Κωδικό ΟΠΣ 5010726 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 15/04/2021
29 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤΤ135 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» 13/04/2021
30 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» 31/03/2021