Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις & Εντάξεις ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Προβολή 1 - 30 από 1607
ΑΑ Τίτλος Συντάχθηκε
1 «Απόφαση ένταξης πράξεων στη Δράση 1 του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 19/04/2023
2 2η Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027» με Κωδικό ΟΠΣ 5145430 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
3 Τροποποίηση της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5089274 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
4 Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) - Συντονισμός Πράξης» με Κωδικό ΟΠΣ 5089140 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
5 Τροποποίηση της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια για την Επέκταση του Συστήματος Τηλεματικής ΟΑΣΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070901 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
6 Τροποποίηση της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5067341 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
7 Τροποποίηση της Πράξης «Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας» με Κωδικό ΟΠΣ 5067335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
8 Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5057233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
9 Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΑΦΝΗΣΥΜΗΤΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5056553 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
10 Τροποποίηση της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης του Δήμου Αγκιστρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5056331 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
11 Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5056293 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
12 Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5056268 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
13 Τροποποίηση της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5056267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
14 Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055852 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
15 Τροποποίηση της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων για την Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τον Σχεδιασμό του Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων» 10/04/2023
16 Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055395 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
17 Τροποποίηση της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Χαϊδαρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΣΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5054704 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
18 Τροποποίηση της Πράξης «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Πετρούπολης για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5054663 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
19 Τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις Ωρίμανσης Έργων Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5052388 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
20 Τροποποίηση της Πράξης «Επέκταση & αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο Βύρωνα» με Κωδικό ΟΠΣ 5035076 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
21 Τροποποίηση της Πράξης «Επέκταση & αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο Βύρωνα» με Κωδικό ΟΠΣ 5035076 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
22 Τροποποίηση της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020/ ΕΤΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
23 Τροποποίηση της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020/ ΕΤΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
24 ΑΤΤ123 - 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» 10/04/2023
25 Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια Ειδικά Διαμορφωμένων Οχημάτων για τις ανάγκες των αθλητών ομαδικών αθλημάτων ΑμεΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5131181 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
26 Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Ειδικά Διαμορφωμένων Οχημάτων για τις ανάγκες των αθλητών ομαδικών αθλημάτων ΑμεΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5131181 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
27 Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια Βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων λειτουργικών μονάδων εργαστηρίων ΚΕΔΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5076403 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
28 Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070906 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
29 Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια Μοτοσικλετών Ταχείας Ανταπόκρισης για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5070834 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023
30 Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067822 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023