Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Μοτοσικλετών Ταχείας Ανταπόκρισης για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 6000770 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6000770
Δικαιούχος
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός
308.649 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Κατάσταση
Ενταγμένη