Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

RSO4.5.

Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
ΑΤΤ055: Προμήθεια Ασθενοφόρων Οχημάτων και Κινητών Μονάδων για τις Ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στην Περιφέρεια Αττικής
Πληροφορίες Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος είναι ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, τηλέφωνο: 2131501525, e-mail: [email protected]
Πληροφορίες Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος είναι ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, τηλέφωνο: 2131501525, e-mail: [email protected]
Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
ΑΤΤ052: Ευφυές Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων
Πληροφορίες Η πρόσκληση αφορά στην ομότιτλη πράξη με κωδικό MIS 5124303 που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης της ΠΠ2014- 2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ134) και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ2021-2027 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπ...
Πληροφορίες Η πρόσκληση αφορά στην ομότιτλη πράξη με κωδικό MIS 5124303 που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης της ΠΠ2014- 2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ134) και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ2021-2027 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες...
Εγγραφή στο RSO4.5.