Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ029 - Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία [ΚΔΗΦ ΑμεΑ]

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ029
Έκδοση
Προϋπολογισμός
21.804.801,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Β. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υπηρεσιών
Ειδικός στόχος
ESO4.11.